xbns.net
当前位置:首页 >> 尽多音字组词 >>

尽多音字组词

[ jìn ] 用尽,取之不尽,山穷水尽,尽头 [ jǐn ] 尽量,尽管

jìn((尽头)(尽兴)(尽力)(尽心尽力 ) jǐn(尽早)(尽快)(尽自)(尽北头

尽管 jǐn guǎn 尽量 jǐn liàng 尽快 jǐn kuài 鞠躬尽瘁 jū gōng jìn cuì 淋漓尽致 lín lí jìn zhì 殆尽 dài jìn 取之不尽,用之不竭 qǔ zhī bù jìn ,yòng zhī bù jié 尽情 jìn qíng 应有尽有 yīng yǒu jìn yǒu 尽收眼底 jìn shōu yǎn dǐ

尽[jìn] 用尽.说不尽.取之不尽.尽头.山穷水尽.尽情.自尽.尽心.尽力.尽瘁.尽职.尽忠.尽责.人尽其才.物尽其用.尽然.尽是白的.尽收眼底.尽释前嫌.[jǐn] 尽底下.尽量(liàng).尽管.

尽管 jǐn guǎn 尽量 jǐn liàng 鞠躬尽瘁 jū gōng jìn cuì 淋漓尽致 lín lí jìn zhì 殆尽 dài jìn 取之不尽,用之不竭 qǔ zhī bù jìn ,yòng zhī bù jié

jìn 尽力 jǐn 尽管

尽 [jìn]4声完毕的意思:用尽.说不尽.取之不尽.达到极端的意思:尽头.山穷水尽.尽情.自尽.全部用出,竭力做到的意思:尽心.尽力.尽职.尽忠.尽责.人尽其才.物尽其用.都,全的意思:尽然.尽是白的.尽收眼底.尽释前嫌.尽 [jǐn]3声极,最的意思:尽底下.力求达到最大限度的意思:尽量(liàng ).尽管.

【尽】jìn ①完,完毕(动词):弹尽粮绝|苦尽甘来|取之不尽. ②死亡(动词):自尽|同归于尽. ③达到极限(动词):尽头|尽善尽美. ④全部用出,竭力做到(动词):尽心尽力. ⑤全,所有的(形容词):尽人皆知丨尽如人意丨尽数收

尽管 jǐn guǎn 尽量 jǐn liàng 尽快 jǐn kuài 鞠躬尽瘁 jū gōng jìn cuì 淋漓尽致 lín lí jìn zhì 殆尽 dài jìn 取之不尽,用之不竭 qǔ zhī bù jìn ,yòng zhī bù jié 尽情 jìn qíng 应有尽有 yīng yǒu jìn yǒu尽收眼底 jìn shōu yǎn dǐ

{jin【三声】(尽管)尽 {jin【四声】(尽力)

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xbns.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com