xbns.net
当前位置:首页 >> 半的组词怎么写 >>

半的组词怎么写

半天 半年 月半弯

半晌 半弓 半夜 半壁 半天 半山 半夏 半饷 半酣 半妆 半截 半岛 半歇 半晚 半臂 半生 半世 半仙 半规 半百 半载 半古 半径 半点 半路 半月

半什么半怎么组词 :半半路路、半半拉拉、以半击倍、半涂而废、半低不高、半死半生、鹤知夜半、三更半夜、一差半错、半丝半缕、事半功百、半梦半醒、半大不小、一言半句、半路出家、毁誉参半、半生半熟、一知半解、半壁山河、半截入土、八两半斤、深更半夜、思过半矣、疑信参半、半零不落、一肢半节、半生不熟、半斤八面、半吞半吐、半青半黄

半的组词有哪些词语 :半边、 多半、 一半、 半天、 半圆、 半晌、 半休、 半死、 半夜、 半生、 半径、 过半、 参半、 月半、 对半、 半截、 半世、 半价、 半大、 半壁、 半岛、 半托、 半点、 半子、 半路、 半夏、 半音、 大半、 折半、 半拉、 小半、 半票、 半百、 半途、 夜半、 白半、 半筹、 半规、 半腰、 柯半

半晌 bàn shǎng半夜 bàn yè半壁 bàn bì半天 bàn tiān半弓 bàn gōng半山 bàn shān半夏 bàn xià半饷 bàn xiǎng半票 bàn piào半空 bàn kōng半妆 bàn zhuāng半生 bàn shēng半世 bàn shì半休 bàn xiū半酣 bàn hān半百 bàn bǎi半星 bàn xīng半截 bàn jié半月 bàn yuè半歇 bàn xiē半宿 bàn xiǔ半霄 bàn xiāo半臂 bàn bì半拉 bàn lǎ半晚 bàn wǎn半面 bàn miàn半仙 bàn xiān半子 bàn zǐ半岛 bàn dǎo半点 bàn diǎn

组词:半边、半生、半径、半音、夜半等等.基本释义:1.二分之一;一半(没有整数时用在量词前,有整数时用在量词后):~尺.一斤~.~价.过~.一年~载.2.在…中间:~夜.~路上.~山腰.~途而废.3.表示很少:一星~点儿.一鳞~爪

半的组词 :半边、多半、一半、半天、半圆、半晌、半休、半死、半夜、半生、半径、过半、参半、月半、对半、半截、半世、半价、半大、半壁、

半字组词有哪些词语 :半霄、太半、半通、两半、半腹、半印、科半、半千、半舍、半纸、半会、云半、各半、半产、半日、相半、半弓、十半、半璧、半旗、减半、半人、黑半、半时、半宿、霄半、半岭、半豹、半恰、半面、半魄、软半、天半、半景、夏半、半贾、春半、半饷、半古、半纪

一半:半价,半年,半小时,三更半夜,半斤八两,半壁江山,半导体,半瓶醋 , 半明半暗半信半疑,半吞半吐,半辈子,半边天,半懂不懂,半决赛

半组词 半晌 半弓 半夜 半壁 半天 半山 半夏 造句:1、如果你愿意,你也可以那里都不去,休息个一天半晌的.2、半晌后,杰拉德带着微笑回来了,仿若一只正在与金丝雀约会的猫咪.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xbns.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com